top of page

מי מאיתנו לא התפרץ אי-פעם על ילדו, חבר, בן זוג, הורה?

כמעט תמיד אנחנו מצטערים על כך ולא מבינים איך זה קורה לנו פעם אחר פעם.

אי אפשר לשלוט בנביעה של הרגשות, אבל אפשר ללמוד לפתח תשומת לב לתנועה שהרגשות מייצרים בתוכנו, להרגיש אותם ובעזרת "תשומת לב" לא לפעול מתוכם.

לשם כך הקמתי את חדר הכושר והצבתי את היעדים הבאים:

 נתאמן ונלמד לשים לב,  לתפוס את הגלים שהרגשות מייצרים בתוכנו

ונשאף להגיע לחופש מכבלי הרגשות.

כל אחד יכול.

 בכל רגע ורגע יש לנו הזדמנות "לתפוס את הגלים" – לעצור, להרגיש, לאפשר,

לשים לב לרגשות שמניעים אותנו ולהיות ברגע הזה עם ה"יש".

חדר הכושר פתוח עבורנו 24/7

bottom of page