top of page

"לתפוס את הגלים"
  לעצור, להרגיש, לאפשר.

דמיינו שאתם  יושבים ליד אגם גדול, שקט, שמימיו צלולים וקרקעיתו משתקפת אליכם.

לפתע, נזרקת אבן אל האגם, אבן גדולה. לרגע נוצרים גלים שנעים על פני האגם ומעכירים את מימיו.

אחרי כמה רגעים, הגלים נעלמים, המים צלולים וכחול השמיים ניבט מבעד למים.

זה בדיוק מה שקורה אצלנו, בגוף.

האגם השקט משול  לתודעה - המאגר הגדול של המחשבות והידע.

המחשבות הן המקור לגלי הרגשות. אבן ועוד אבן, היינו מחשבה ועוד מחשבה, ואגם הרגשות שלנו לא שקט.  יש והגלים סוערים, גבוהים וחזקים, ולפעמים שקטים וחלשים.
כשהגלים בתוכנו סוערים אנחנו מגיבים בכעס, תסכול, אכזבה, ביקורת ואשמה.

כדי שנוכל לחוות את השקט שבנו, נתפוס את הגלים, נרגיש אותם בגופנו,  נשים לב.
תשומת לב לאותה תנועה, מאפשרת לה לחלוף כלעומת שבאה.

השיטה "לתפוס את הגלים" היא כלי לפיתוח מודעות ותשומת לב לתנועה של הרגשות בגופנו. כשילדינו בוכים, כועסים, נשכבים על הרצפה בקניון וצורחים, גלים גבוהים של רגשות מציפים אותנו. אם נגיב מתוך אותם גלים סוערים  ניצור מערבולת חזקה של גלים וכעסים. אבל אם רגע לפני שנגיב, נשים לב לגלי האנרגיה החזקים בגופנו ולרגש החזק שמציף אותנו ומניע אותנו לתגובה, 
נעצור, נרגיש ונאפשר לגלים לשקוט,  נוכל  להציב את הגבול, בבהירות, באסרטיביות, בשקט ובאהבה .

מי מאיתנו לא התפרץ אי-פעם על ילדו, חבר, בן זוג, הורה?

כמעט תמיד אנחנו מצטערים על כך ולא מבינים איך זה קורה לנו פעם אחר פעם.

אי אפשר לשלוט בנביעה של הרגשות, אבל אפשר ללמוד לפתח תשומת לב לתנועה שהרגשות מייצרים בתוכנו, להרגיש אותם ובעזרת "תשומת לב" לא לפעול מתוכם.

לשם כך הקמתי את חדר הכושר והצבתי את היעדים הבאים:

נתאמן ונלמד לשים לב,  לתפוס את הגלים שהרגשות מייצרים בתוכנו ונשאף להגיע לחופש מכבלי הרגשות.

 בכל רגע ורגע יש לנו הזדמנות "לתפוס את הגלים" – לעצור, להרגיש, לאפשר,

לשים לב לרגשות שמניעים אותנו ולהיות ברגע הזה עם ה"יש".

חדר הכושר פתוח עבורנו 24/7

כל אחד יכול.

bottom of page