top of page
Asset 1-100.jpg
Asset 4.png
Asset 2.png

בחצר של דבורה

סדנא אישית בת 4 מפגשים בה נלמד:

כך נִזְכֶּה ברגעים של חופש אמיתי ונְזַכֶּה את ילדינו בחוויה מיוחדת חיבור לרגשות שלהם  ללא פחד.

Asset 5.png
מעטפה.png
טלפון.png


להציב גבולות בביטחון ובאהבה

להכיר את הכלים הזמינים

להרגיש את הרגשות שלנו בגוף כאנרגיה בתנועה ולאפשר
להם להשתחרר

לזהות את הרגשות של ילדינו כאנרגיה בגוף שלהם

לשקף לילדינו את ההרגשה שלהם כך נִזְכֶּה ברגעים של חופש אמיתי

לפרטים נוספים
צרו קשר:

052-5300007

פודקאסט לכל המשפחה

כעס - מי עושה לי את זה?
דבורה בשיחה עם זוהר הנכדה על כעס

דבורה בשיחה עם עידן הנכד

מי אני

מבלי לשים לב אנחנו שותלים מסרים

הקדמה לסיפור ״הידיים הקסומות״

הסיפור הידיים הקסומות

סוף דבר

הכבלים של הרגשות

לעצור, להרגיש, לאפשר,
לגלוש על גלי הרגשות בביטחון ובאהבה.

"לתפוס את הגלים",

כלי לפיתוח מודעות ותשומת לב לתנועה של הרגשות בגופנו.


דבורה כהן, מפתחת, ויוזמת. 

Asset 1-100.jpg
Asset 4.png
Asset 2.png

בחצר של דבורה

סדנא אישית בת 4 מפגשים בה נלמד:

כך נִזְכֶּה ברגעים של חופש אמיתי ונְזַכֶּה את ילדינו בחוויה מיוחדת חיבור לרגשות שלהם  ללא פחד.

Asset 5.png
מעטפה.png
טלפון.png


להציב גבולות בביטחון ובאהבה

להכיר את הכלים הזמינים

להרגיש את הרגשות שלנו בגוף כאנרגיה בתנועה ולאפשר
להם להשתחרר

לזהות את הרגשות של ילדינו כאנרגיה בגוף שלהם

לשקף לילדינו את ההרגשה שלהם כך נִזְכֶּה ברגעים של חופש אמיתי

לפרטים נוספים
צרו קשר:

052-5300007

bottom of page