top of page

פודקאסט לכל המשפחה

דבורה בשיחה עם עידן הנכד

כעס - מי עושה לי את זה? דבורה בשיחה עם זוהר הנכדה על כעס

מי אני

מבלי לשים לב אנחנו שותלים מסרים

לתפוס את הגלים

הקדמה לסיפור ״הידיים הקסומות״

הסיפור הידיים הקסומות

סוף דבר

הכבלים של הרגשות

bottom of page